60-talls huset i Skåne

Alle historiske tidsepoker har en distingt stillart som er et viktig vitnesbyrd fra sin tid.

I 2016 ble vi oppmerksom på et stillrent hus i Skåne fra 1965 som var i ferd med å gå tapt.

Dette ble viktig for oss å ivareta for ettertiden, og i perioden 2016-2018 har huset derfor blitt totalrehabilitert og oppgradert på en måte som gjør at fortid møter nåtid på en spennende måte.

På denne måten er et lite stykke 60-talls historie både blitt reddet og brakt inn i en ny tid.

Før restaurering:

unnamed (5)
unnamed (2)
unnamed (3)

Naturen var i 2016 i ferd med å kreve huset tilbake…

Etter restaurering:

Eindommen er ryddet, sikret og oppgradert med fokus på å bevare så mye som mulig av 60-tallets detaljer, både eksteriør- og interiørmessig


No items found.
No items found.
No items found.

Videoer

Ingen videoer