Eiendom

Bilde av Jan for eldre vernede bygg

Jan har i mer enn 30 år demonstrert sitt sterke engasjement for bygningsvern, både som aktivist og gjennom selv å innta en aktiv rolle som utvikler på eiersiden


På denne måten har han bidratt til å redde et 30 talls historiske bygg fra rivedøden.
Norge er et bygningsvermessig u-land, og ligger i dag – utrolig nok – på rivetoppen i Europa.
Situasjonen er alvorlig for mange viktige historiske norske bygningsmiljøer, som er truet både av forfall eller også av rivning.

Som aktivist bidrar Jan Wilhelm til å rette søkelys på truede bygg, protestere på rivevedtak, samt å holde foredrag om sin kampsak.
Gjennom årene har Jan Wilhelm blant annet bidratt til å redde:

 • Villa Heia, Oslo
 • Vinje Gård,Telemark
 • Holtane Bruk, Telemark
 • Bentsrudstua, Vestfold
 • Deler av Aas Gaard, Vestfold
 • Skrebergostua, Valdres
 • Deler av Treholtgården, Gol
 • Nor Herregård, Kongsvinger
 • Velocipedfabrikken, Kongsvinger
 • Deler av badehusbebyggelsen, Nordstrand i Oslo
 • Husmannsplassen Linde, Dalsland
 • Ballbogården, Vara
 • 60-tallsboligen, Hultet i Skåne
 • Högfors Herregård, Ørebro
 • Citadellet i Frankrike
 • Empir Townhouse i Hollenderbyen, Flekkefjord
 • 202 Hoxton Street, London
 • 45 Broadwick Street, London

I tillegg kommer en rekke mindre enkeltbygg, løer og uthus på mange ulike steder både i Norge, Sverige, Frankrike, Italia, Tyskland og England.

De mest markante resultatene av Jan Wilhelms aktivisme er samlet i Kulturhaven i Vestfold og i Kulturparken Nor i Hedmark.

Her kan du se info, foto samt klipp fra TV programmer og videoer om Högfors Herrgård, Kulturparken Nor og Kulturhaven:

Bygg

Kulturhaven

Kulturparken Nor

Högfors Herrgård

Ballbogården – Anno 1750

Vinje gaard – Anno 1777

60-talls huset i Skåne

Nordstrand Terrasse 50 - Villa Heia

Hemsedal / Valdres

Sverige

London

Citadellet i Frankrike

Nor Herregård

Empir Townhouse i Hollenderbyen,