Nordstrand Terrasse 50 - Villa Heia

Villa Heia” ble opprinnelig bygget som sommerhus i 1865. Etter hvert ble imidlertid eiendommen fast bolig for Foged Nickelsen.  Bygningen ble oppført i tidlig sveitserstil med karakteristiske glassverandaer og utvendig loftstrapp. Bygningen inngår i den tidlige bebyggelsen ved Nordstranda, og er en av de få som er igjen av disse  på stedet. Men etter anleggelse av jernbanelinjer ovenfor eien­dommen, gikk bygningen etter hvert gjennom en rekke ombygninger, senest på 1960­tallet, da familien Pedersen, respektløst bygget en brun­beiset “60­talls”­kasse ut av klenodiet.
På begynnelsen av 1980­tallet ble eiendom­men sammen med de fleste av sine naboer kjøpt opp av firmaet Bygganders AS for riv­ing. Planen var å bygge terrasseblokker i hele det ærverdige området. Skjebnen ville det nok  annerledes, for halvveis i utbyggingen gikk Bygg anders konkurs, så fra 1985 ble eiendom­men stående tom og overlatt til forfallet ….

Byens “løse fugler” fant raskt et nytt rede, og politirassia ble gjennomført flere ganger. På dette tidspunktet var forsøplingen og forfallet nærmest totalt. Men den gamle bygningen var ikke “død”. I 1990 ble konkursboet overtatt av DnB­Eiendom og avertert til salgs. I lys av de dårlige økonomiske tidene i markedet, kjøpte undertegnede “hele rasket” for beskjedne kr. 360.000,­, fordi eiendommen ble ansett for hin­sides ukurant, og fordi vi måtte stå for rivingen selv før en utbygging kunne påbegynnes.
På dette tidspunkt var de fleste helt sikre på at: jo, nå har det rablet helt for ham. Men det som “gjengs” ble ansett for å være en råtten brakke fra 60­tallet, viste seg raskt å være en sjarmer­ende liten sveitservilla, utrolig godt bevart  under plater, bølgeblikk og søppel. For å kunne gi plass til en moderne families behov, besluttet jeg tidlig å beholde den gamle bygningen in­takt og heller bygge rundt den så skånsomt som mulig. Derfor ble sveitservillaen først tilbake­ført og restaurert og deretter påbygget ved at vi rett og slett bygget en moderne villa i gammel stil rundt den.
Inne i den gamle bygningen ble både gulv, himlinger, panel og dører beholdt. Vi lot gamle yttermurer og fjellskrenter spille hovedrollen i den nye trappehallen, mens den triste bakgården er blitt til et spennende glassoverbygget galleri.  Dessuten er den gamle potetkjelleren blitt et  eksklusivt og innbydende bad, hvor italiensk Carrera marmor spiller på lag med norsk gråstein.
Hagen bestod for det meste av kjedelige skrå­ninger og var preget av vanskjøtsel, forfall og de påbegynte anleggsarbeidene fra Bygganders.  Enkelte gamle steinmurer, busker og trær stod likevel igjen. Dette inspirerte til byggingen av

No items found.
No items found.
No items found.

Videoer

Ingen videoer