2005

I februar 2005 går gigant-arrangementet som kombinerer OFA og Hundreårsmarkeringen/ Hundreårsvisningen av stabelen i Vallhall Arena i Oslo. Hundreårsvisningen viser norsk drakt og motehistorie fra 1905-2005 i samarbeid med jubileumsorganet Norge 2005.

Jan er både programleder og produsent og med seg på scenen har han både statsråder, kunstnere og prisvinnere fra inn og utland - blant annet Per Spook, Pia Myrvold, Petter Stordalen, Hanne Boel, Carola, Bertine Zetlitz, Baron von Bulldog, Jonny Nymoen, Edvard John etc.

Men hovedattraksjonen er den praktfulle 100-års-visningen som tar publikum med storm. Rubicon produserer TV-produksjonen for TVnorge og TV2 sender samtidig direkte fra arrangementet i nyhetsbolker utover hele kvelden.  Showet er en så stor suksess at 100-årsvisningen 2005 på oppfordring turnerer landet og besøker hele 25 byer i jubileumsåret.  TV2 produserer også en vakker kavalkade fra showet som sendes i september 2005.

Samme år fullføres byggingen av Kulturhaven og det presenteres flere konserter og foto-opptak fra eiendommen som figurerer i landets interiørmagsiner, med viktig fokus på bygningsvern.I 2005 inneleder Jan en spennende dialog med legendariske Dame Vera Lynn, og hennes agent Nigel Angel i London, for å produsere en dokumentarfilm om hennes liv og karriere. Jan får bekreftet både filmstøtte fra Norsk Filmfond og distribusjon via TV2 og History Channel. Men rett før opptaksstart i 2006 ser desverre en aldrende Dame Vera seg nødt til å tre ut av prosjektet grunnet svakere helse. Jan var svært lei seg for at prosjektet ikke lot seg realisere, men svært glad for den positive kontakt og dialog med Dame Vera Lynn.

Presseoppslag fra Agderavisen:

Ber eks-supermodell overta Torbjørnsbu gård. Han vil helst slippe

Jan Wilhelm Schüssler får tilbud om å kjøpe herskapshuset på Høgedal i Arendal for en krone. Det ønsket han å unngå.

foto
EKS-SUPERMODELL: Jan Wilhelm Schüssler har tidligere jobbet som programleder og supermodell. Nå er hovedvirket hans konsertarrangør. Styret i Arendal eiendom har bestemt at hans nettverk Kulturhaven skal få kjøpe Torbjørnsbu på Høgedal. FOTO: MARCEL LËLIENHOF

Grete HelgebøJournalist

Oppdatert: mandag 24. januar 2022 kl. 10:20

Gården som opprinnelig var knyttet til gruvedriften på Torbjørnsbu, har fungert som fattighjem, pleiehjem og natthjem. Mandag denne uka var det slitne og ærverdige herskapshuset tema, da styret i selskapet som forvalter kommunale eiendommer på vegne av Arendal kommune møttes.

foto
Torbjørnsbu gård: Torbjørnsbu skal overtas av noen som kan sette bygget i stand. På eiendommen står i dag midlertidige boliger for hjemløse. FOTO: FRANK JOHANNESSEN

Alle styremedlemmene stilte seg bak anbefalingen fra saksbehandler Per Johnsen, om at et museum fra Vestfold skal få kjøpe bygget for en krone.

Hovedmannen bak museet Kulturhaven er Jan Wilhelm Schüssler. Han jobber som konsertprodusent, og er tidligere programleder og supermodell.

– Vil holdes utenfor

Ifølge Arendal eiendoms presentasjon av saken var det kun to aktører som ønsket å overta bygget. Torbjørnsbus venner holder på å opprette et ideelt aksjeselskap med hensikt om å forvalte eiendommen, men de ble nedprioritert til fordel for Kulturhaven. Årsaken oppgis å være at Kulturhaven har en stødigere økonomi, som sikrer at bygget blir vedlikeholdt. Det avviser Schüssler.

foto
TRAPPEN: Slik ser hovedtrappen på Torbjørnsbu ut i dag. FOTO: FRANK JOHANNESSEN

– Vi har ikke noen planer for bygget, og har ikke noen ønsker for bygget å presentere. Dette kommer til å koste så mye at vi vil helst holdes utenfor, sier han til Agderposten, og legger til at dersom de skulle kjøpe bygget vil det være aktuelt å tenke i retning av et slags samlingssted for kultur eller en kafé.

Han forteller at Kulturhaven er et nettverk av fagfolk og ildsjeler som stiller opp gratis eller mot en symbolsk sum, og at de gjerne vil bistå i prosessen med å sette Torbjørnsbu i stand. Han har imidlertid hele tiden helst ønsket at noen andre kjøper bygget og tar hovedansvaret for det.

foto
SETTER I STAND: Nettverket Kulturhaven bruker ressurser på å sette i stand bygninger og hindre at de rives. FOTO: KULTURHAVEN

– Jeg har snakket med to kvinner fra Torbjørnsbus venner og sagt at jeg gjerne bistår dem, for eksempel, sier Schüssler.

Programleder og produsent

Han forteller til Agderposten at han er tidligere toppmodell, TV-programleder og skuespiller. I dag jobber han som konsertprodusent.

– Jeg var den best betalte supermodellen i Europa på 80-tallet. Jeg hadde base i blant annet London og Paris.

Han sier det var tiden utenlands som vekket engasjementet som har medvirket til å redde rundt 30 gamle norske bygninger fra å rives.

foto
VARIERT: Bygget har vært brukt til å huse fattige, hjemløse og syke, etter at gårdsdriften knyttet til gruvene opphørte. FOTO: FRANK JOHANNESSEN

– Når man bor utenlands i mange år ser man Norge med eventyrbriller. Jeg var med å selge dette bildet av Norge også. Jeg satt i Los Angeles sammen med Grete Waitz og Liv Ullmann, og vi var hos den norske konsulaten for å presentere Norge og den norske kulturarven for utenlandske medier. Da blir man jo engasjert og stolt av landet sitt. Så kom jeg hjem og opplevde en berettiget harme, for her hadde rivespøkelset tatt over, forteller eks-supermodellen.

– Ødelegger eventyret

Schüssler sier andre land har langt større fokus på bevaring enn Norge, og at han mener vi i provoserende liten grad tar vare på våre gamle bygninger. Han sier engasjementet for bygget på Høgedal startet gjennom kontakter i fortidsminneforeningen hvor han fikk høre om rivingsplanene som ble politisk behandlet i 2019.

foto
TORBJØRNSBU GÅRD: Arendal eiendom KF foreslo i 2019 å rive Torbjørnsbu gård. Lokale historieentusiaster rykket ut og mente eiendomsforetaket måtte sette seg bedre inn i hva slags eiendom de forvalter. FOTO: TOBIAS BJERKHOLT SVENSSON

Her foreslo eiendomsforetaket å rive Torbjørnsbu gård, men bystyret gikk imot og vedtok at en privat stiftelse eller forening skal få overta Torbjørnsbu.

– Vi i Kulturhaven er frivillige ildsjeler og vaktbikkjer. Bare tanken på å rive et sånt signalbygg … Det bør jo være et kulturminne. Bare å foreslå riving er helt skandaløst, sier Schüssler, som altså nå får tilbud om å overta bygget for en krone.

Med den lave prisen følger en rekke forpliktelser, som at kjøper betaler alle kostnader forbundet med kjøpet, at kommunen skal holdes oppdatert på planlagt og gjennomført vedlikehold og at Kulturhaven ikke får selge bygget videre.

Ber om nedprioritering

Agderposten har sett korrespondansen mellom Schüssler og eiendomsforetaket, og her kommer det tydelig fram at han sier seg villig til å overta bygget, men at han først og fremst har engasjert seg for å sikre at bygningen vernes.

foto
STUKKATUR: Et par av rommene har beholdt dekoren i taket. Det skal kun være ett av mange moment som gjør bygget bevaringsverdig. FOTO: FRANK JOHANNESSEN

– Kulturhaven inngår gjerne i en dialog med kommunen rundt dette, men ser helst at det finnes andre kjøpere enn oss. Dersom en slik aktør ikke lar seg oppdrive, kan Kulturhaven være villige til å overta bygget for symbolske kr 1, skriver Schüssler i en av e-postene.

I en annen e-post står følgende:

«Vil bare minne om at Kulturhaven anbefaler at deres andre aktører prioriteres foran oss. Vi er kun en siste løsning, dersom riving er alternativet. Fint om der holder oss løpende orientert.»

Forsinket punktum

I dialogen peker Kulturhaven også på at de ønsker at nødboligene foran hovedbygningen flyttes. Eiendomsforetakets saksbehandler har svart at dette er lite sannsynlig.

Bystyret har bestemt at Torbjørnsbus fremtid skulle vært avgjort i løpet av 2021, og prosessen er dermed forsinket. Eiendomsforetakets vedtak sist mandag, satte punktum i saken og avgjorde at det er Kulturhaven som skal få kjøpe bygget.

Kommunen selger Torbjørnsbu gård. Pris: 1 krone

Museet Kulturhaven ønsker å kjøpe Torbjørnsbu gård av Arendal kommune. Prisen er 1 krone.

foto
SELGES: Torbjørnsbu gård var truet av riving. Det motsatte bystyret seg og eiendommen ble lagt ut for salg. Nå går det mot salg – for 1 krone. FOTO: FRANK JOHANNESSEN

Marit Elisabeth StrandMarit Elisabeth er journalist og mediesjef i Agderposten

Oppdatert: torsdag 13. januar 2022 kl. 11:14

Arendal Eiendom KF ville opprinnelig rive det gamle våningshuset Torbjørnsbu gård som Arendal kommune overtok i 1903. Men det ville ikke bystyret, som åpnet for at en stiftelse eller ideell forening kunne overta bygget, slik at det historiske uttrykket blir bevart.

Etter at eiendommen som ligger mellom Myrene og Stoa ble annonsert for salg, har det vært befaringer med en rekke interessenter. Men det var én som viste tidlig interesse, og som ledelsen i Arendal Eiendom nå anbefaler skal få kjøpe eiendommen: Museet Kulturhaven som har kompetanse på restaurering og kulturopplevelser.

– Kulturhaven er positiv til å overta Torbjørnsbu gård for å unngå at eiendommen blir stående til videre forfall, skriver saksbehandler Per Johnsen i saksfremlegget.

Styret i det kommunale eiendomsforetaket behandler saken mandag 17. januar.

Betingelser

Prisen fastsettes til 1 krone – men det følger med visse betingelser. Blant annet:

• Arendal kommune skal ha rett til å kjøpe bygget tilbake dersom det ikke vedlikeholdes på en forsvarlig måte.

• Kjøper skal de første fem årene rapportere om gjennomført og planlagt vedlikehold til kommunen, med regnskaper.

• Bygget kan ikke selges videre.

foto

Bli med inn på Torbjørnsbu gård

Mat og konserter

Agderposten har forsøkt å få en kommentar fra prosjektleder Kjetil Strandabø i Kulturhaven, men han hadde ikke anledning til å besvare Agderpostens henvendelser onsdag kveld. Han driver Kulturhaven sammen med tidligere toppmodell Jan Wilhelm Schüssler.

Kulturhaven holder til i Vestfold, og er involvert i en rekke vernesaker og restaureringer av historiske bygg.

I tillegg driver Kulturhaven med konserter, forestillinger og mat som en del av totalopplevelsen, ifølge nettsiden.

Kulturhaven har hatt møter med Arendal Eiendom og kommunens kulturavdeling – og vært på befaring i bygget.

– Kulturhaven har økonomi, kompetanse og lang dokumentert erfaring med ivaretakelse av bevaringsverdige bygg, og har også bred erfaring med å arrangere kulturaktiviteter. Salg til Kulturhaven anses som det «trygge valget» og anbefales derfor, står det i innstillingen til styret.

Torbjørnsbu gård

På eiendommen står i dag små, midlertidige boliger for hjemløse, og de skal fortsatt stå der.

foto
Torbjørnsbu gård er truet av riving. På eiendommen står i dag midlertidige boliger for hjemløse, og de skal fortsatt stå der.
F FRANK JOHANNESSEN

Videoer

Oslo Fashion Awards Vallhall Arena - 2005
Kulturhaven 2005

Flere år